Privacy & Cookies

Uw Privacy & Cookies

Onlinewijnwinkels.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@imsn.nl.

Wie is Onlinewijnwinkels.nl?

Onlinewijnwinkels.nl is onderdeel van IMSN.nl kantoorhoudende te (5705 AZ) Helmond aan het adres Zandstraat 39 AC, ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxxxx. Onlinewijnwinkels.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onlinewijnwinkels.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Onlinewijnwinkels.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Onlinewijnwinkels.nl persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij Is telkens aangegeven welke gegevens Onlinewijnwinkels.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Onlinewijnwinkels.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

AVG Doeleinden

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Onlinewijnwinkels.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt of omdat je een bezoek hebt gebracht aan onze website.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd opvragen bij Onlinewijnwinkels.nl. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Onlinewijnwinkels.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Onlinewijnwinkels.nl. Je kunt verzoeken dat Onlinewijnwinkels.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Onlinewijnwinkels.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het `gerechtvaardigd belang` van Onlinewijnwinkels.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Onlinewijnwinkels.nl te verkrijgen. Onlinewijnwinkels.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Onlinewijnwinkels.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Onlinewijnwinkels.nl
Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@imsn.nl. Onlinewijnwinkels.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Onlinewijnwinkels.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Onlinewijnwinkels.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers
Het kan zijn dat Onlinewijnwinkels.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Onlinewijnwinkels.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Onlinewijnwinkels.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Onlinewijnwinkels.nl worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen gaan niet beschadigen. Als we het over `cookies` hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Een overzicht van welke cookies onze advertentie partners gebruiken vind je in ons Cookie Statement.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Onlinewijnwinkels.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@IMSN.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Onlinewijnwinkels.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@IMSN.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.